Bývajte v srdci Slovenska

Barborská cesta

"Kráčaj za poznaním"

Barborská cesta predstavuje súbor úsekov, ktoré spájajú nielen banské pamiatky, ale aj množstvo iných zaujímavostí.

Cieľom je zjednotiť celé vybrané územie do jednej poznávacej cesty, ktorú návštevník postupne prechádza pešo. Cesta je strategicky rozdelená na úseky medzi jednotlivými obcami. Po prejdení úseku môžu návštevníci načerpať silu a odpočinúť si v niektorom z miestnych ubytovacích zariadení. Návštevník bude mať zabezpečený prenos batožiny a počas cesty budú zabezpečené aj stravovavcie služby a budú vytvorené možnosti na ochutnanie miestnych tradičných jedál. Vzniká tak produkt, ktorý prináša komplexný zážitok z turistiky.

Celá cesta predstavuje spolu 180km a turista ju  dokáže prejsť za približne 9 dní. Trasa sa prechádza pešo po vyznačených turistických chodníkoch, pričom výškové profily trasy sa počas cesty menia.

Ako začiatok trasy  sa predpokladá Banská Bystrica, avšak návštevník môže začať na ktoromkoľvek úseku. 

 

 

Zdroj videa: YouTube

----------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.2014, Zdroj: TA3

V srdci Slovenska vrcholia práce na projekte, aký u nás ešte nebol. Autori ho nazvali Barborská cesta a má prepojiť bývalé stredoslovenské banské mestá. Turistom najmä zo zahraničia chcú ukázať jedinečné historické a zemepisné zaujímavosti. Keďže trasa je dlhá asi 150 kilometrov, v regióne má návštevníkov udržať minimálne týždeň.

Video:

Barborská cesta predstavuje rozvojový projekt v cestovnom ruchu zameraný na zjednotenie územia stredného Slovenska, ktoré spája nielen história banskej tradície,ale aj jedinečné prírodné a kultúrne pozoruhodnosti.  

Cieľom projektu je vyzdvihnúť a sprístupniť unikátne miesta poznačené históriou baníctva, hutníctva, razenia mincí, spracovania a využitia drahých a vzácnych kovov ako aj prírodné  úkazy a významné kultúrne a religiózne pamiatky. Turistické absolvovanie cesty obohacuje človeka po fyzickej a duchovnej stránke a ponúka možnosť poznania týchto významných miest uprostred krásnej prírody.

Bohatý potenciál banských, kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostí  je z hľadiska cestovného ruchu doposiaľ nedostatočne využitý. Základom úspechu tohto projektu je zjednotenie regiónu a vytvorenie partnerstva medzi zainteresovanými  subjektmi.

Naštartovanie rozvoja turistiky takouto atraktívnou formou v samom srdci Slovenska a Európy upriami pozornosť na náš región a tým priláka množstvo domácich, ale najmä zahraničných návštevníkov. Tento synergický efekt prinesie množstvo pracovných príležitostí a svojou domácou originalitou aj mnoho možností obživy rodín najmä na vidieku v podobe predaja domácich produktov a výrobkov!

Význam podpory projektu Barborská cesta
Bohatý potenciál banských, kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostí je z hľadiska cestovného ruchu doposiaľ nedostatočne využitý. Zjednotenie tohto územia a efektívna spolupráca jednotlivých subjektov predpokladá možný rozvoj doposiaľ nevyužitých príležitostí.

Výsledkom podpory projektu bude:
• Oživenie banských tradícii
• Zlepšenie a dobudovanie priestorového značenia jednotlivých úsekov trasy
• Zvýšenie kvality poskytovaných ubytovacích, stravovacích a ďalších služieb cestovného ruchu
• Zvýšenie návštevnosti v regióne, najmä v miestach, ktoré sa stanú súčasťou Barborskej cesty


Spoločný projekt vytvorí priestor pre propagáciu jednotného produktu, prostredníctvom ktorého dôjde k zviditeľneniu stredoslovenského
regiónu. Je zrejmé, že skoro všade vo svete je obnova, udržiavanie a zveľa ďovanie prírodných, kultúrnych a historických pamiatok náročné
najmä z finančného hľadiska. Na Slovensku je podmienené dotáciou zo štátneho rozpočtu a ďalších fondov, ktoré bohužiaľ nepostačujú. Preto tento projekt počíta s efektívnym finančným prínosom pre jednotlivé zúčastnené subjekty vo forme návštevníkov, ktorí na jednej strane znamenajú prílev financií pre samosprávy,
spolky, súkromný sektor, ale aj vytvára príležitosť na podporu pamiatok vo forme dotácii a príspevkov od návštevníkov.  Ako ďalšiu formu finančnej podpory projekt predpokladá intenzívne čerpanie eurofondov pre rozvoj regiónu.

 

Viac tu: http://www.terramontanae.sk/barborska-cesta/

 

Projekt  v historickej Radnici odprezentovali zástupcovia OZ Terra Montanae Juraj Slašťan a Zuzana Nagyová za prítomnosti predstaviteľov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky – štátneho tajomníka Františka Palka a generálnej riaditeľky sekcie cestovného ruchu Ivany Magátovej.

--------------------------------------------------------------

Cieľom pracovno-informačnej cesty k projektu Barborská cesta do oblasti Horného Rakúska – Mühlviertler Alm, ktorá sa uskutočnila 23. a 24. 10. 2014 bolo ukázať účastníkom realizáciu a fungovanie partnerského projektu Johannesweg a oboznámiť ich aj s problémami a ich riešeniami  pri samotnej realizácii v začiatkoch projektu.

Slovenskí účastníci sa stretli aj s pôvodcom myšlienky "Johannesweg" Johannesom Neuhoferom, autorom tohto projektu. Táto cesta bola inšpiráciou pre náš projekt na Slovensku – "Barborská cesta", ktorá by mala mať asi 144 km s 29 zastaveniami.  Bude spájať zaujímavé miesta banského regiónu stredného Slovenska v okolí Banskej Bystrice, Španej Doliny, Kremnice, Banskej Štiavnice, Zvolena a obcí v ich okolí. Spustenie projektu "Barborská cesta" je plánované na 1.5.2015.

---------------------------------------------

Barborská cesta spája slávne banské mestá

Ambasádorom projektu bude herec Lukáš Latinák!

 Na strednom Slovensku finišuje ojedinelý projekt Barborská cesta, ktorý spája bývalé banské mestá. Jeho cieľom je ukázať najmä turistom zo zahraničia jedinečné historické a zemepisné zaujímavosti na trase dlhej 150 kilometrov. Nadšenci z občianskeho združenia (OZ) Terra Montanae sa preto dnes na Zvolenskom zámku stretli s hercom Lukášom Latinákom, ktorý sa stal ambasádorom Barborskej cesty.

"Náš projekt oslovil pána Latináka, ktorý, keď si vypočul hlavnú myšlienku a oboznámil sa s jeho realizáciou, rozhodol sa, že sa stane ambasádorom Barborskej cesty. Bol z neho nadšený," uviedla pre TASR Oľga Slobodníková z OZ Terra Montanae.

Trasa Barborskej cesty, ktorú plánujú otvoriť v máji na budúci rok, spája slávne banské mestá - Banskú Bystricu, Kremnicu, Banskú Štiavnicu i Zvolen. Je dlhá okolo 150 kilometrov a na mape vytvára siluetu sv. Barbory, patrónky baníkov.

"Spojili sme miesta a lokality týkajúce sa baníctva, histórie, pútnických miest, geografických a kultúrnych zaujímavostí. Na trase Barborskej cesty sú obce, dedinky, špecifické zvláštnosti, ktoré chceme domácim i zahraničným návštevníkom ukázať a zároveň tým chceme prispieť k rozvoju miest a obcí. Cesta je určená pre peších turistov i cykloturistov. Návštevníkov udrží v regióne minimálne týždeň. Dá sa prejsť za sedem až osem dní s prenocovaním v ubytovacích zariadeniach," vysvetlila Slobodníková. "Na trase je 29 zastavení, čo súvisí so sv. Barborou, v tom veku umrela a baníci majú 29 gombíkov na uniforme," dodala.

Podľa nej projekt Barborskej cesty oslovil aj svetového experta na putovanie Ferdinanda Kainedera z Rakúska, ktorý v najbližších dňoch pricestuje na Slovensko. Navštívi 15. novembra Kremnicu, o deň neskôr Banskú Bystricu, Španiu Dolinu a Staré Hory, 17. novembra spozná Banskú Štiavnicu.

Na sviatok sv. Barbory, 4. decembra, sa v banskobystrickej radnici chystá workshop o Barborskej ceste.

http://s.sme.sk/r-rss/7485007/zvolen.sme.sk/barborska-cesta-spaja-slavne-banske-mesta.html

--------------------------------------------------------

Vzácny hosť z Horného Rakúska pôsobiaci vo Viedni – pán Ferdinand Kaineder, ktorý je expertom na pútnické cesty, prišiel na Slovensko s cieľom zoznámiť sa s novým produktom cestovného ruchu v našom regióne - Barborskou cestou. Strávil tu 3 dni /15 - 17.11.2014/ a oboznámil sa s významnými miestami tejto cesty. Zúčastnil sa na omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici a okrem iného navštívil Staré Hory, Španiu Dolinu, Kremnicu, Stred Európy, Banskú Štiavnicu či Sklené Teplice. O svojich zážitkoch z tejto cesty sa už podelil na svojom blogu: http://www.kaineder.at/wordpress/
Barborská cesta získala ďalšieho nadšenca – ambasádorom projektu sa stal herec Lukáš Latinák, ktorý prisľúbil svoju podporu pri ďalších aktivitách a podujatiach spojených s týmto projektom.

---------------------------------------

Denník bystrica.sme.sk dňa 27.11.2014

Barborská cesta pozýva hľadať svoj vlastný poklad

(27.11.2014; www.sme.sk; Tipy na výlet, 08:11, s. -; Kveta Fajčíková)

Pracovný tím občianskeho združenia Banský región - Terra Montanae plánuje otvoriť Barborskú cestu v máji 2015. Úlohu ambasádora projektu s potešením prijal Lukáš Latinák.

BANSKÁ BYSTRICA. Približne 160 kilometrov atraktívnej trasy a približne 9 dní na to, aby ste trasu Barborskej cesty s jej prírodnými, baníckymi a historickými skvostami mohli prejsť pešo. Taký je stručný náčrt unikátneho projektu, ktorý by mali oficiálne spustiť 1. mája budúceho roka a ktorého ambasádorom sa stal populárny herec Lukáš Latinák.

Branislav Stančík z občianskeho združenia Banský región - Terra Montanae hovorí, že vďaka tomuto projektu sa spájajú jedinečné miesta stredoslovenského regiónu, ktoré doteraz nenašli vo vzťahu k turistom a návštevníkom kraja synergické vyjadrenie banského, prírodného, historického a kultúrneho potenciálu.

Členovia združenia Terra Montanae sa netaja tým, že vzorom pre nich sa stali najznámejšie pútnické cesty vo svete, aké však u nás na Slovensku zatiaľ chýbajú. Je to napríklad známa cesta Johannesweg v Hornom Rakúsku, či Svätojakubská cesta do Santiago de Compostela.

Hľadaj svoj vlastný poklad

Viedenčan Ferdinand Kaineder, považovaný za experta na pútnické cesty, sa pred niekoľkými dňami podrobnejšie oboznámil s myšlienkou a s realizáciou projektu Barborská cesta. Navštívil Kremnicu, Banskú Bystricu, Španiu Dolinu, Staré Hory a Banskú Štiavnicu.

Spoznal miesta, kde sa ťažili vzácne kovy - zlato, striebro a meď, ktoré boli a sú chápané ako poklady. "Putovanie po Barborskej ceste vnímam aj ako priestor hľadania svojich vlastných pokladov vo svojom vnútri. Počas putovania sa človek zamýšľa nad sebou a hľadá odpovede na otázky: Kto som? Kam smerujem na svojej životnej púti? Čo hľadám a očakávam?" - doplnil Ferdinand Kaineder.

Trasa ukrýva siluetu svätice

Trasa Barborskej cesty spojí tri významné banské mestá - Banskú Bystricu, Kremnicu a Banskú Štiavnicu s ich zaujímavým okolím. Túto myšlienku začala skupina nadšencov turizmu z Kremnice rozvíjať koncom novembra minulého roku. Cesta začína v Banskej Bystrici v kaplnke sv. Barbory v kostole Nanebovzatia Panny Márie a prechádza významnými mestami, obcami a lokalitami, ktorými sú Špania Dolina, Staré Hory, Harmanec, Kordíky, Krahule, Kremnické Bane, Kremnica, Šášovské Podhradie, Sklené Teplice, Repište, Banská Štiavnica, Banská Belá, Banský Studenec, Dubové, Bacúrov, Pustý hrad, Zvolen, Sliač, Sampor, Hronsek, Vlkanová, Vartovka a Kalvária v Banskej Bystrici.

Po zakreslení takmer 160-kilometrovej trasy do mapy vznikla silueta ženy - svätice. Názov trasy, po patrónke baníkov svätej Barbore, nie je náhodný. Ako upozorňuje Branislav Stančík, postava svätice má medenú korunu, ktorá symbolizuje medenú Banskú Bystricu. Zlatý kalich je zasa symbolom Kremnice a strieborný meč predstavuje Banskú Štiavnicu.

Veža ako poznávací znak trasy

O živote patrónky baníkov, svätej Barbore, sa zachovala iba legenda. Žila v treťom storočí po Kristovi, vynikala krásou i vzdelaním, pričom ju zaujímali predovšetkým prírodné vedy. Legenda hovorí, že otec ju uväznil do veže, aby ju ochránil pred kresťanskými vplyvmi. Napriek tomu sa Barbore podarilo prijať krst. Vo veži dala následne vybúrať tretie okno, ako znak svätej Trojice. Mučeníckej smrti rukou vlastného otca však napokon neunikla. Sv. Barbora mala v tom čase 29 rokov, čo je dodnes v banskej symbolike silným motívom. Napríklad banícka uniforma má 29 gombíkov.

Veža s tromi oknami, súvisiaca so životom svätej Barbory, sa stala jedným zo symbolov Barborskej cesty.

Jednota, ktorá dokáže pritiahnuť

Oľga Slobodníková zo združenia Terra Montanae hovorí, že v súčasnosti už majú dokončené značenie trasy približne z 90 percent. "Cieľom projektu je predstaviť domácim i zahraničným návštevníkom toto pozoruhodné územie a prezentovať banícke, historické, prírodné a kultúrne zaujímavosti, unikáty a špecifiká na trase Barborskej cesty. Tento projekt integruje záujmy subjektov snažiacich sa o rozvoj tohto územia v oblasti cestovného ruchu.

Kvôli dosiahnutiu spoločného výsledku bude nevyhnutná spolupráca verejného, súkromného a neziskového sektora," dodala.

Je pravdepodobné, že po absolvovaní celej trasy sa sem budú turisti v budúcnosti vracať. Barborskú cestu budú vnímať ako priestor pre spoznanie zaujímavostí regiónov pozdĺž nej, ako priestor pre hľadanie svojich vnútorných pokladov a pre spoznávanie seba samého, ale aj ako príležitosť na oddych od stresujúcej každodennosti. A práve kvôli tomu sem pútnici budú prichádzať znovu a znovu.

http://s.sme.sk/r-rss/7515778/bystrica.sme.sk/barborska-cesta-pozyva-hladat-svoj-vlastny-poklad.html 

Stiahnite si: 

Barborská cesta leták SK:   Barborska cesta -

Barborská cesta leták EN:  Barborska cesta -

Barborská cesta SJ:         BarborskaCesta.pdf

Barbora´s weg DE:           Barborska cesta -

Telefón:
+421905548652

E-mail:
info@terramontanae.sk

Stránka:
http://www.terramontanae.sk/

Adresa:
OZ Banský Región- Terra Montanae
ul. Jula Horvatha 911/52
967 01 Kremnica

komentáre