Bývajte v srdci Slovenska

Náučný chodník - "Serpentíny Urpín"

Nový náučný chodník

Dňa 30. septembra 2014 bol slávnostne otvorený nový náučný chodník "Serpentíny Urpín"

Náučný chodník je stredne náročný, líniový, peší chodník v dĺžke 3,6km s prírodovedným zameraním. Minimálna nadmorská výška je 337m n.m a maximálna 510m n.m, s celkovým prevýšením 173m. Prechádza od východiskového bodu, železničnej stanice Banská Bystrica - mesto cez 13 zastávok až k bývalému skokanskému mostíku na Žltých pieskoch.

Návštevníkov chodníka na infotabuliach symbolicky sprevádza maskot náučného chodníka -   pavúk Stepníček. Druh pavúka Stepníka červeného sa totiž v minulosti nachádzal práve v tejto lokalite a patril medzi vzácne unikáty nášho regiónu. Začiatok trasy zdobí slávnostná lavička vyrezaná z kmeňa 120 ročného dubu. Na  trase chodníka čakajú návštevníkov aj umelecky stvárnené  infotabule, ktoré zdobí vyrezávaná drevená plastika vyjadrujúca danú tému. 

Chodník je príjemným vychádzkovým miestom aj v horúcich letných dňoch, pretože veľká časť trasy sa nachádza v tieni okolitých stromov.

Projekt Náučný chodník Serpentíny Urpín sa podarilo mestu zrealizovať vďaka dotácii z Environmentálneho fondu vo výške 25 000 eur. Je spolufinancovaný mestom vo výške 2 741 eur.

Čas prechodu je individuálny, (cca 2 hodiny, avšak pre rodičov s deťmi vďaka veselému pavúčikovi a rôznym zaujímavým zábavno-náučným hrám to môže byť oveľa, oveľa viac)  :-)

 

Pozor - náučný chodník v zime nie je udržiavaný !

Telefón:
+421484155085

E-mail:
ic@banskabystrica.sk

Adresa:
IC BB
nám. SNP 1
Banská Bystrica

komentáre