Bývajte v srdci Slovenska

Internet v meste

Internet v meste

Zoznam bezplatných wifi zón v meste.

Pre bezplatný verejný internet mesta je potrebné vybrať SSID: BanskaBystrica a pri nastavení tzv. IP adresy mať navolené dynamické pridelenie adresy (DHCP) čo je štandardným nastavením zariadení pokiaľ nebolo zmenené užívateľom.

 

  • Bezplatné mestské wifi zóny Banskej Bystrice

Námestie SNP
Námestie Štefana Moysesa
Námestie slobody
okolie Múzea SNP

 

  • Internetová kaviareň AMOS

Námestie Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica - Radvaň

tel.: 00421 905 419 928

 

  • Štátna vedecká knižnica

Lazovná 9, Banská Bystrica

tel.: 00421 48 415 51 11, 00421 48 471 07 69

www.svkbb.eu

Potrebné jue zaplatiť jednodňové členské 1€, poplatok za internet - 0,50 € / hod.

Námestie SNP, Námestie Štefana Moysesa a okolie Múzea SNP

Námestie slobody a okolie Múzea SNP

komentáre