Bývajte v srdci Slovenska

MÚZEUM SNP

Pamätník - Múzeum SNP.

Architektonicky impozantná stavba z roku 1969 je v strednej časti predelená, čím chcel architekt Dušan Kuzma poukázať na zlom, tragický príbeh a boj dvoch strán počas 2. svetovej vojny. Táto architektonicky zaujímavá stavba symbolizuje dejiny slovenského národa stvárnené v hmote dvoch železobetónových skulptúr spojených mostom vyjadrujúcim ideu SNP ako energický predel v živote slovenskej spoločnosti počas 2. svetovej vojny.V jej vnútri sa nachádza Múzeum Slovenského národného povstania s expozíciou „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu v rokoch 1939–1945“. Prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska, v rokoch 1918–1948 – v kontexte dejín Európy. Za pozornosť stojí aj vonkajšia expozícia ťažkej bojovej techniky a vojenské lietadlo Li-2 umiestnené v niekdajšej jezuitskej botanickej záhrady pred múzeom.

Otváracie hodiny

  • 1.5. - 30.9.

Po: zatvorené
Ut - Ne: 09.00 - 18.00 hod.

  • 1.10 - 30.4.

Po: zatvorené
Ut - Ne: 09.00 - 16.00 hod.

 

STÁLA EXPOZÍCIA: SLOVENSKO V PROTIFAŠISTICKOM HNUTÍ ODPORU EURÓPY 1939 – 1945
Múzeum Slovenského národného povstania je špecializované múzeum s archívom osobitného významu zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 s akcentom na dokumentáciu protifašistického národno-oslobodzovacieho boja a SNP.

 

Výstava „Víťazstvo“

     Pri príležitosti 70. výročia SNP a nadchádzajúceho 70. výročia Oslobodenia Múzeum SNP v Banskej Bystrici pripravilo v spolupráci s Ústredným  múzeom Veľkej vlasteneckej vojny 1941-45 v Moskve a Ústredným múzeom ozbrojených síl v Moskve dokumentárnu výstavu pod názvom „Víťazstvo“.

     Dokumentárna výstava je doplnená 78 zbierkovými predmetmi, ktoré nám zapožičali uvedené múzeá. Z ústredného múzea Veľkej vlasteneckej vojny  1941-45, ktoré je našim dlhoročným partnerom, je to 43 exponátov. Ide predovšetkým  o uniformy maršalov a hrdinov ZSSR R.I. Malinovského, K.K. Rokossovského, I.S. Koneva, G.K. Žukovova. Budú vystavené i ich osobné predmety ako aktovky, kalendár, obuv, známky, fotoaparát, bankovky a iné. Uniformy generálov  V.I. Vinogradova a L.Z. Mechlisova.

     Všetky exponáty sú originály. Uniformy sovietskych maršalov odovzdali buď osobne ešte žijúci vojvodcovia, alebo ich rodinní príslušníci  a všetky predmety posudzovali komisie odborníkov.

     Z Ústredného múzea ozbrojených síl je zapožičaných 35 zbierkových predmetov.  Cenná je uniforma a osobné predmety dvojnásobného hrdinu Sovietskeho Zväzu maršala tankových vojsk P.S. Rybalkova a dvojnásobného hrdinu Sovietskeho Zväzu  V. I. Čujkova. Kolekcia je doplnená slávnostnou uniformou hrdinu Sovietskeho Zväzu generálplukovníka S.N. Perevjortkina a osobnými vecami generálporučíka I.I. Fedjuninského.

     Exponáty  dopĺňajú trofejné fondy z tohto múzea. Po dobytí Berlína osobné veci a dary patriace A. Hitlerovi sa našli v jeho ríšskej kancelárii. Ešte počas vojny vytvorila sovietska armáda takzvanú  údernú trofejnú brigádu zloženú z odborníkov, ktorí kontrolovali ukoristené vzácne predmety a urobili o nich i písomné záznamy. Všetky previezli v špeciálnych vojenských lietadlách do múzea založeného v roku 1919 v ktorom sú v depozite uložené dodnes.  Tieto exponáty, neopúšťajú územie Ruska, alebo len veľmi zriedka, lebo podľa vyjadrení historikov z múzea, získať ich stálo milióny životov.

     Exponáty z Moskvy do Banskej Bystrice boli dopravené za prísnych bezpečnostných opatrení. V Múzeu SNP budú sprístupnené dňa 29.augusta 2014 pri príležitosti 70. výročia SNP. Výstavu otvorí  riaditeľ Ústredného múzea Veľkej vlasteneckej vojny 1941-45 Vladimír Zabarovský, riaditeľ Ústredného múzea ozbrojených síl Konstantin Nikonov a riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev.

     Výstava potrvá do 15. mája 2015.

 

Telefón:
00421 48 412 32 59

E-mail:
muzeumsnp@muzeumsnp.sk

Stránka:
http://www.muzeumsnp.sk/

Adresa:
Kapitulská 23
Banská Bystrica
974 01

komentáre