Bývajte v srdci Slovenska

Slovenská Ľupča

Slovenská Ľupča

Najstaršie písomné zmienky o Ľupčianskom hrade pochádzajú z 13. storočia, kde sa píše, že stredoveký hrad strážil cestu vedúcu údolím Hrona smerom na východ. Založený bol uhorským kráľom Belom IV.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1250. Pôvodne patrila Ľupčianskemu panstvu. Od roku 1330 sa z nej stáva poddanské mestečko s mestským a jarmočným právom, so zníženými povinnosťami voči panstvu. Mestečko bolo veľmi významné v rámci rozvoja rôznych remesiel. Boli tu cechy garbiarov, nožiarov, obuvníkov, modrotlačiarov, debnárov a zvonolejárov. V 18. - 19. storočí tu bol aj panský pivovar, tehelňa a papiereň. V súčasnosti má 3040 obyvateľov a rozlohu 3232 ha. Slovenská Ľupča je členom združenia obcí Mikroregión pod Pánskym dielom. Je veľmi významná v rámci rozvoja cestovného ruchu. Okolie je bohaté na rôzne cyklotrasy a príroda ponúka možnosť rekreácie a športu. Vyhľadávaným miestom je aj minerálny prameň v neďalekej malej obci Moštenica.

Obec je bohatá na pamiatky. Dominantou, ktorá upúta hneď, je Ľupčiansky zámok. Dva kostoly, pamätné stromy, pomník partizánom a Mariánsky stĺp svedčia o tom, že Ľupča bola veľmi významné mestečko.

Ľupčiansky zámok:

Najstaršie písomné zmienky o Ľupčianskom zámku sú z rokov 1250, 1255 a 1263, kde sa píše, že zámok (pôvodne stredoveký hrad) strážil cestu vedúcu údolím Hrona smerom na východ. Celý hradný areál predstavuje komplex stavieb z rôzneho vývojového obdobia od 13. do 19. storočia. Najstaršie bolo jadro hradu, situované okolo šošovkovitého nádvoria. Pozostávalo z obytných budov a štvorcovej bašty, ktorá vybiehala z hradobného múru. Budovy sa ďalej rozširovali, hradobný múr bol spevnený mohutnou hranolovitou baštou. K prvej veľkej prestavbe hradu došlo v 2. polovici 15. storočia. Bola postavená polkruhová severná bašta a vo východnej časti hradu vznikla po prestavbe gotická kaplnka. Tu sa zachovalo niekoľko neskorogotických portálov a okien. Ďalšie prestavby nasledovali v 2. polovici 16. storočia na obranu proti vpádu Turkov. Vzniklo vonkajšie opevnenie s troma nárožnými baštami a bránou na východnej strane. Vykonali sa aj rozsiahle vnútorné prestavby, pribudli renesančné hrebienkové klenby a portály. V roku 1692 bola zbarokizovaná kaplnka a pravdepodobne vtedy boli aj postavené spojovacie arkádové chodby horného nádvoria. Tieto chodby boli koncom 18. storočia upravené pri klasicistickej prestavbe hradu. V druhej polovici 19. storočia bolo na dolom nádvorí postavené nové krídlo pre sirotinec, ktorý v tom čase zriadili práve na hrade. Okrem toho bolo vybudované mohutné schodište vedúce na horné nádvorie a úpravami prešla aj fasáda vonkajšej brány. Posledné úpravy boli v rokoch 1959 až 1962. Tieto úpravy ale nepozmenili charakter stavby. Zaujímavosťou zámku je legenda o prízraku mladého dievčaťa, ktoré pádom z hradnej veže prišlo o život. Dodnes sa v noci prechádza po zámku a hľadá svojho milého.

V 15. storočí patril do vena uhorských kráľovien a slúžil na ubytovanie panovníckej družiny počas poľovačiek. Bol viackrát prestavaný, terajšiu podobu získal po novogotickej prestavbe v roku 1870. Na nádvorí hradu stojí chránený strom, vyše sedemstoročná lipa, pod ktorou podľa povesti sedával uhorský kráľ Matej Korvín. Ako to už v letných mesiacoch býva zvykom i tu sa konajú rôzne spoločenské podujatia. Najznámejším je júnový festival stredovekej a súčasnej gajdošskej hudby „Ozveny hradných múrov“.

 

Hrad Ľupča

tel.: +421 (0)48/ 418 74 29, +421 (0)911 580 164, +421(0)903 518 603

e-mail: info@hradlupca.sk

web: www.hradlupca.sk

 

Otváracie hodiny

júl – august denne, okrem pondelka od 10.00 – 15.30 hod.

september – jún podľa dohody

 

TIP:

Pri potulkách Slovenskou Ľupčou určite stojí za to nahliadnuť do Domu remesiel. Okrem prehliadky Izbice remeselných tradícií, si sami môžete vyskúšať viaceré techniky ručnej výroby pôvodných predmetov.

Dom remesiel, Námestie SNP 14

Slovenská Ľupča

www.lupca.sk

Telefón:
00421 48 47 232 00

E-mail:
sekretariat@slovenskalupca.sk

Stránka:
http://www.slovenskalupca.sk/

Adresa:
Obecný úrad
Námestie SNP 13
Slovenská Ľupča

komentáre