Bývajte v srdci Slovenska

Hronsek

Hronsek

Drevený artikulárny kostol pochádzajúci z roku 1725.

Prvá písomná zmienka o území dnešného Hronseku pochádza z roku 1250. Zvolenského župana Raduna Oszlára, prezývaného Kurtoš (maďarský výraz – trubač), odmenil panovník Belo IV. za jeho vernú službu kráľovskou donáciou, teda darovaním časti kráľovského majetku. Podľa tejto donačnej listiny z 1. augusta 1250, získal dedične do vlastníctva Radun a jeho synovia územie od Zvolena (pozdĺž Hrona smerom nahor) vrátane oblasti pohoria Urpín. Platnosť donačnej listiny potvrdil v roku 1293 aj panovník Ondrej III. Presné začiatky dejín obce sa ťažko dokladujú. Prvé oficiálne údaje o dnešnom Hronseku sú až z roku 1500, kde sa objavuje pod názvom Zyklafala a z roku 1506, kde nesie názov Czwiklafalva. V roku 1558 sa objavuje pod názvom Czwiklina alias Galfalva, neskôr sa objavil aj názov Garamzeg.

Hronsek bol poddanskou obcou. Obyvatelia sa venovali hlavne poľnohospodárstvu, ťažbe dreva a chovu hovädzieho dobytka. V obci bolo rozšírené aj povozníctvo a pltníctvo.

Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej tvorby. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením.

Podľa historických záznamov bolo na Slovensku viac ako 300 drevených kostolov. V súčasnosti sa zachovalo do 50 týchto sakrálnych stavieb pochádzajúcich zo 16. – 18. storočia. Evanjelických artikulárnych kostolov existuje už len 5. Jedným z nich je práve drevený evanjelický artikulárny kostol v Hronseku (od Banskej Bystrice vzdialený 11 km smerom na juh)

Kostol bol postavený na základe uznesenia Šopronského snemu z roku 1681, podľa ktorého sa dovoľovalo evanjelikom postaviť v každej stolici dva kostoly, avšak za veľmi prísnych podmienok stanovených 25. a 26. článkom šopronských článkov na základe ktorých:

  • musel byť kostol postavený celý z dreva
  • nesmel sa použiť ani jeden železný klinec
  • musel byť postavený za jeden rok
  • bez hlavného vchodu do dediny
  • musel byť bez veže

Chrám bol postavený v období 1725 - 1726. Miesto, na ktorom stojí hronsecký kostolík je bývalé hronovisko. Presvetlenie interiéru je riešené prostredníctvom 30 okien z fúkaného skla v tvare šesťuholníkov. Originalitou kostola v Hronseku je hrazdená drevená konštrukcia. Unikátne je aj použitie drevených dubových kolíkov. Kostol je jedinečný bohatosťou európskych stavebných prvkov. Spájajú sa tu prvky škandinávskej, nemeckej, iónskej aj slovanskej architektúry. Drevený artikulárny kostol v Hronseku je jediný kostol na Slovensku, ktorý disponuje škandinávskymi architektonickými prvkami. Taktiež je jediný drevený kostol svojho druhu na Horehroní.

V interiéri je umiestnený barokový oltár vyplnený šiestimi olejomaľbami christologického cyklu z roku 1771 a barokový organ z roku 1764.

V kostole je až 1100 miest na sedenie. Pred kostolom sú vysadené chránené takmer 300 ročné lipy malolisté, neďaleko stojí drevená zvonica z 18. storočia. Kostol má výbornú akustiku, čo ho predurčuje aj na organizovanie koncertov, ktoré sa v kostole každoročne usporadúvajú pre verejnosť.

V roku 2008 bol kostol spolu s drevenou barokovou zvonicou zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Záujemcovia o prehliadku kostola kontaktujte p. Júliu Kollárovú (susediaci rodinný dom č. 6)

Prehliadka kostola: denne od 10.00 - 17.00 hod.

Odporúčanie: Objednajte si prehliadku kostola pár dní vopred.

Telefón:
00421 48 418 81 65

E-mail:
info@drevenykostolik.sk

Stránka:
http://www.hronsek.sk/

Adresa:
Krčméryho 8
Hronsek
976 31

komentáre