Bývajte v srdci Slovenska

Tajov

Obec Tajov vznikla v 15. storočí ako jedno zo stredísk banského a hutníckeho podnikania

Medzi najstaršie kultúrne pamiatky v obci patrí pôvodne gotický kostol sv. Jána Krstiteľa. Ukrýva drevenú gotickú plastiku sv. Jána Krstiteľa zo 16. storočia, ktorá patrí medzi najvzácnejšie na Slovensku.

Tajov je však známy najmä ako rodisko niekoľkých významných osobností. Život a dielo spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, tiež spisovateľky Hany Gregorovej, vám priblíži expozícia inštalovaná priamo v Tajovského malebnej rodnej drevenici.

Vo vstupnej časti domu sa nachádza tiež expozícia venovaná Jozefovi Murgašovi, ďalšiemu tajovskému rodákovi, katolíckemu kňazovi, priekopníkovi bezdrôtovej telegrafie, ako aj autorovi oltárneho obrazu v Kostole sv. Alžbety v Banskej Bystrici. Expozícia je zriadením Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, jej návštevu treba nahlásiť vopred.

Literárne a hudobné múzeum

Lazovná 9

Banská Bystrica

+421 (0)48 / 419 73 57,

www.svkbb.eu

 

Foto: Ján Šperka

Zdroj: Štátna vedecká knižnica

Telefón:
00421 48 419 73 00

E-mail:
obec.tajov@stonline.sk

Stránka:
http://www.obectajov.sk/

Adresa:
Obecný úrad Tajov
Tajov 79

komentáre