Bývajte v srdci Slovenska

OOCR Stredné Slovensko

Radosť spoznávať Stredné Slovensko.

Mesto Banská Bystrica je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)

Oblastná organizácia cestovného ruchu „Stredné Slovensko“ bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 6. marca 2012, podľa § 14 zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu., v znení zákona č. 386/2011 Z. z. na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov na svojom záujmovom území.

Telefón:
00421 905 616 870
00421907 851 831

E-mail:
sekretariat@centralslovakia.eu
pohancanik@centralslovakia.eu
moncek@centralslovakia.eu

Stránka:
http://www.centralslovakia.eu/

Adresa:
Námestie SNP 1
Banská Bystrica
974 01

komentáre