Bývajte v srdci Slovenska

OOCR Stredné Slovensko

OOCR Stredné Slovensko

Radosť spoznávať Stredné Slovensko.

OOCR Stredné Slovensko je profesionálna organizácia destinačného manažmentu, ktorá sa zameriava na rozvoj cestovného ruchu v regióne Stredné Slovensko, vrátane marketingu cestovného ruchu a propagácie svojich členov, ktorými sú samosprávy (mestá a obce na území regiónu), ako aj komerčné subjekty cestovného ruchu, občianske združenia a neziskové organizácie.

OOCR Stredné Slovensko podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Poskytuje poradensko – konzultačné služby a zameriava sa aj na vzdelávanie v cestovnom ruchu.

Aktivity organizácie sú financované z členských príspevkov a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Telefón:
+421 908 661 782
+421 917 884 246

E-mail:
pec@centralslovakia.eu
rudova@centralslovakia.eu

Stránka:
http://www.centralslovakia.eu/

Adresa:
Námestie SNP 1
Banská Bystrica
974 01

komentáre