Bývajte v srdci Slovenska

Informačné centrum

Informačné centrum

Získajte viac informácii o dianí v Banskej Bystrici.

Informačné centrum Banská Bystrica vzniklo pod názvom Kultúrne a informačné stredisko (KIS) už v roku 1985 ako oddelenie pri Parku kultúry a oddychu - mestskej príspevkovej organizácie. Služby turistickej informačnej kancelárie poskytuje od roku 1992.

IC Banská Bystrica je zakladajúcim členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES) so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Činnosť Informačného centra:

  • poskytovanie informácií o meste a jeho okolí predovšetkým z oblasti cestovného ruchu

 

  • poskytovanie informácií priamo v prevádzke, prostredníctvom infotelu 0850 003 004, elektronickou poštou, faxom

 

  • zabezpečenie sprievodcovskej služby mestom a okolím s výkladom kvalifikovaných vlastivedných sprievodcov mestom a okolím v anglickom, nemeckom, francúzskom, maďarskom, ruskom, poľskom, talianskom a španielskom jazyku.

 

  • ubytovací servis v meste aj blízkom okolí

 

  • tipy na výlety do okolia, turistické možnosti, možnosti trávenia voľného času v meste a okolí
  • propagácia mesta a regiónu na výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí, v odborných publikáciách

 

 

  • predpredaj vstupeniek priamo v Informačnom centre Banská Bystrica

 

  • predajné miesto vstupeniek siete Ticketportal

 

  • predaj propagačných materiálov, reprezentačných publikácií, turistických máp a sprievodcov, pohľadníc a darčekových predmetov výlučne zameraných na propagáciu mesta a Slovenska

 

  • spolupráca so subjektami v oblasti cestovného ruchu, kultúrnymi inštitúciami na území mesta Banská Bystrica

 

Potulky mestom: tematické pravidelné prehliadky sa konajú vždy jeden krát v mesiaci (spravidla druhú nedeľu v mesiaci) a to len v slovenskom jazyku. Pešia prehliadka s vlastivedným sprievodcom trvá cca 1 hodinu. Bližšie informácie nájdete v samostatnej sekcii "Potulky mestom".

Telefón:
00421 48 415 50 85
00421 850 003 004

E-mail:
ic@banskabystrica.sk

Stránka:
http://www.icbb.sk/

Adresa:
Námestie SNP 1
Banská Bystrica
974 01

komentáre