Trasa A: Králiky – Chata nad Tajovom – Kordíky (5 km)
Share

Trasa A: Králiky – Chata nad Tajovom – Kordíky (5 km)