Informačné centrá, Hodinová veža, Robotnícky dom, Radnica – pozastavenie preberania a výlepu plagátov, zrušenie prehliadok mesta
Share

Informačné centrá, Hodinová veža, Robotnícky dom, Radnica – pozastavenie preberania a výlepu plagátov, zrušenie prehliadok mesta