Trasa E – (Špania Dolina) – Šachtička – Donovaly (okolo Jelenskej skaly)
Share

Trasa E – (Špania Dolina) – Šachtička – Donovaly (okolo Jelenskej skaly)